Företagsmassage

En välmående medarbetare är också en effektiv medarbetare.

För tillfället åtar jag mig tyvärr inte företgsuppdrag. Lycka till i letandes efter en annan massör!


Massage för din personal har positiva effekter på hela verksamheten.
Kontakta mig för företagssamarbete!

 
Massage för medarbetare

Vi behöver hålla vår kropp mjuk och smidig för att vara fullt funktionella. I dagens samhälle sitter vi allt för mycket och vi använder inte våra kroppar som det faktiskt är byggda för att användas. I och med detta lägger många av våra kroppsfunktioner av eller går ner på sparlåga,  som i sin tur orsakar kompensationer och när kompenserande muskler tillsist blir för trötta då får vi ofta ont. Genom att hålla kroppen mjuk och smidig undviker vi kompensationerna, detta görs med massage och genom rörelse. 

Även de som arbetar med kroppen kan få problem och kan behöva mjukas upp ibland då handlar det ofta om för mycket rörelse eller för enformiga rörelser och muskler blir istället överansträngda och behöver få hjälp att slappna av via massagen.

Jag samarbetare med företag där jag masserar ute på arbetsplatsen. Mängder av studier visar på att massage har positiva effekter på människors välmående och som chef och ledare för en verksamhet kan personalmassage vara en stor tillgång för företaget. Glada och pigga medarbetare som i samarbete med mig lär sig att ta hand om och lyssna på sin kropp blir effektiva medarbetare som i sin tur känner sig uppskattade på sin arbetsplats.  

Så se till att ta hand om dina anställda. En glad medarbetare är företagets största tillgång!

Följ oss gärna i sociala medier!